Om St-ationen

Ny mening, glæde, trivsel – og nye handlemuligheder

Hos St-ationen er vi dedikerede til at lave og have følgeskab med andre mennesker – fagpersoner såvel som privatpersoner.

Vi er optaget af samspillet mellem mennesker, og vores intentioner er at skabe ny mening, glæde, trivsel og nye handlemuligheder, både i arbejdslivet og i familien. Vi sætter i gang, og vi lægger fundamentet for at holde fast.

Derfor er det vigtigt for os at arbejde ud fra en bekræftende tilgang i vores møde med andre mennesker og de problemstillinger, de præsenterer os for. For vi tror på, at vi ser dig – når du fortæller os, hvad der er vigtigt for dig.

Det er værdifuldt for os at anskue alle vore indsatser ud fra en rækkefølge, der hedder mennesket først og rollen næst – som barn, mor, far, pædagog, lærer, socialrådgiver, leder. Eller hvem du nu er.

 

Økonomi & Takster

St-ationens formål er drift af konsulent virksomhed med supervision, rådgivning og vejledning af private og professionelle inden for sociale foranstaltninger samt beslægtede virksomheder.

Supervision: Kr. 1000,00 pr. time

Narrativ psykoterapi: Kr. 650,00 pr. samtale (moms fritaget)

Familierådgivning: Kr. 650,00 pr. time

Procesforløb: Kr. 1000,00 pr. time

I forbindelse med procesforløb skal der forventes en forberedelses faktor. Antallet af forberedelse timer afhænger af den proces der igangsættes.

Transport efter statens takster.

Alle priser er eksklusiv moms.

Systemisk Supervision

Supervision kan fra et systemisk perspektiv betragtes som en dialogbaseret samtale mellem en supervisor og en supervisand.
 

Læs mere her

Familie­rådgivning

St-ationens intention og fundament er at være en aktiv medspiller i forebyggende indsatser til sårbare børn, unge og deres familier.
 

Læs mere her

Proces­forløb

St-ationen udbyder forskellige typer af procesforløb. Indholdet bliver afstemt efter det generelle behov der er i institutionen eller organisationen.

Læs mere her