Økonomi & Takster

St-ationens formål er at tilbyde supervision, psykoterapi, rådgivning og vejledning til private og professionelle inden for:  Livet generelt, sociale foranstaltninger samt beslægtede virksomheder. 

Supervision: Kr. 1000,00 pr. time

Narrativ psykoterapi: Kr. 650,00 pr. samtale (psykoterapi er moms fritaget). Er du endvidere under uddannelse, ledig eller langtids sygemeldt gives der rabat.

Familierådgivning: Kr. 650,00 pr. time

Procesforløb: Kr. 1000,00 pr. time

I forbindelse med procesforløb skal der forventes en forberedelses faktor. Antallet af forberedelses timer afhænger af den proces der igangsættes.

Transport efter statens takster.

Alle priser, undtagen psykoterapi, er eksklusiv moms.

Systemisk Supervision

Supervision kan fra et systemisk perspektiv betragtes som en dialogbaseret samtale mellem en supervisor og en supervisand.
 

Læs mere her

Familie­rådgivning

St-ationens intention og fundament er at være en aktiv medspiller i forebyggende indsatser til sårbare børn, unge og deres familier.
 

Læs mere her

Proces­forløb

St-ationen udbyder forskellige typer af procesforløb. Indholdet bliver afstemt efter det generelle behov der er i institutionen eller organisationen.

Læs mere her