Familie­rådgivning

St-ationens intention og fundament er at være en aktiv medspiller i forebyggende indsatser til sårbare børn, unge og deres familier. Trivsel, udvikling og læring er omdrejningspunktet for alle interventioner fra St-ationens team af familierådgivere.

Tidlig indsats – livslang effekt – En tidlig indsats for et udsat barn kan give livslang effekt. Både for barnet selv og for samfundet som helhed (kilde Socialstyrelsen)

St-ationen leverer Familierådgivnings indsatser med afsæt i Serviceloven – § 11 (stk. 3) – relateret til hjemmebaserede indsatser (indsatstrappen).

Dette foregår i et tæt samarbejde med bestiller, typisk en familieafdeling, en børn og unge rådgivning, en handicap afdeling eller lignende i kommunerne.

Vi afstemmer alle indsatser nøje i forhold til den enkelte families særlige behov som en helhed. Denne afstemning finder sted gennem inddragelse af familien, via indledningsvis socialrådgiver og derefter familierådgivere fra St-ationen.

Indsatsen bliver sammensat af forskellige metodiske tilgange. Det systemiske afsæt ligger som overlægger for disse indsatser.

 

FAMILIERÅDGIVNING I PRAKSIS

Med afsæt i en helhedsorienteret systemisk tankegang iværksætter familierådgivere fra St-ationen anerkendende, kompenserende og støttende tiltag i de enkelte familier. Det sker i et tæt samarbejde med familien.

Den anerkendende arbejdsmetode kommer eksempelvis til udtryk ved at familierådgiverne altid spørger ind til, hvad den enkelte familie selv gerne vil have ændret. Ud fra hvad familien definerer som problemet og deres tidligere erfaringer med at løse det.

Familierådgiverne sørger dernæst for at understøtte og fastholde familiens egne ønsker og håb gennem en nedskrevet plan med afsæt i socialrådgiverens § 140 handleplan.

Den støttende og kompenserende indsats kan eksempelvis bestå i:

Socialpædagogisk bistand f.eks. råd, samtale, dialog, støtte og vejledning ifht. opdragelse, omsorg, tilknytning, dagstrukturer, konflikthåndtering, autoritativt forældreskab m.m. 

Praktisk bistand / sidemands oplæring i forhold til eksempelvis madlavning, tøjvask, morgenvækning og godnat ritualer.

Tur arrangementer for eksempelvis gennem det fælles tredje at skabe forstærkede og konstruktive samspilsformer i familiesystemet.

Styring af økonomi ved eksempelvis hjælp til budgetlægning.

Indsatsen kan indeholde en koordinerende funktion for alle medlemmer af den enkelte familie, således at familierådgiveren støtter og vejleder alle familiemedlemmerne i kontakten til samarbejdspartnere som: skoler, daginstitutioner, jobcentre og øvrige foranstaltninger mv.

I bestræbelserne på at højne forældrenes generelle selvværd og kompetencer støtter og vejleder familierådgiverne med at fastholde forældre på arbejdsmarkedet eller få forældrene i arbejde, under uddannelse eller eksempelvis på pension.

Narrativ Supervision

I narrativ supervision arbejdes der med en eksternaliserende tilgang, dette ud fra fortællingen om at “det er problemet der er problemet, ikke personen”.
 

Læs mere her

Systemisk Supervision

Supervision kan fra et systemisk perspektiv betragtes som en dialogbaseret samtale mellem en supervisor og en supervisand.
 

Læs mere her

Proces­forløb

St-ationen udbyder forskellige typer af procesforløb. Indholdet bliver afstemt efter det generelle behov der er i institutionen eller organisationen.

Læs mere her