Systemisk Supervision

Supervision kan fra et systemisk perspektiv betragtes som en dialogbaseret samtale mellem en supervisor og en supervisand. Systemisk inspireret supervision er én blandt mange metoder til at skabe forandring, udvikling og kvalitet i arbejdet.

Det handler blandt andet om at skabe udviklingsmuligheder for den enkelte, hvor man kan udvikle ideer, skabe nye muligheder for handling og se sig selv og sin praksis i et nyt lys.

 

Supervision er en undersøgende og udforskende samtale, hvor det ikke er supervisors opgave at fortælle deltageren, hvad han eller hun skal gøre, med mindre deltageren direkte beder om det. Supervisor bruger i systemisk supervision en neutral, nysgerrig, udforskende, opsummerende, spørgende og anerkendende tilgang, baseret på viden om og brug af lineære, refleksive og cirkulære spørgeteknikker.

Det er deltageren der suverænt bestemmer hvilket oplevet problem, han eller hun vil gøre til genstand for undersøgelse og udforskning. Supervisor og supervisand er at betragte som ligeværdige – ved flere deltagere i supervisionen introduceres det reflekterende team der ligeledes er ligeværdigt.

Den systemiske tilgang:

Begrebet Systemisk er i dag, en slags generaliseret tværvidenskabelig paraplybetegnelse for en række beslægtede teorier, idéer og kundskabs-traditioner. Systeminspirerede erkendelse og forholdemåder afspejles inden for både psykologiske, pædagogiske, sociologiske, familieterapeutiske og psykiatriske retninger.

Et fælles udgangspunkt for disse er, at det ikke er muligt at forstå et menneskes oplevelser, tanker, følelser, handlinger og liv uden at man ved hvilket sammenhæng, eller hvilke relationer personen befinder sig i.

At tænke systemisk vil derfor sige, at tænke i helheder, relationer og sammenhænge, og være en uundgåelig medskaber af disse forhold vi indgår i. Den systemiske tankegang bidrager ydermere med invitationer til forståelse om, hvordan vi skaber mening og sammenhæng i vores forståelse af verdenen. Man kan sige, at det at tænke systemisk er, at tænke i relationer – ikke i teori.

Narrativ Supervision

I narrativ supervision arbejdes der med en eksternaliserende tilgang, dette ud fra fortællingen om at “det er problemet der er problemet, ikke personen”.
 

Læs mere her

Familie­rådgivning

St-ationens intention og fundament er at være en aktiv medspiller i forebyggende indsatser til sårbare børn, unge og deres familier.
 

Læs mere her

Proces­forløb

St-ationen udbyder forskellige typer af procesforløb. Indholdet bliver afstemt efter det generelle behov der er i institutionen eller organisationen.

Læs mere her