Supervision

Supervision er én blandt mange metoder til at forebygge stress, udbrændthed og meningsløshed i arbejdslivet. Når vi hos St-ationen taler om supervision, er det ud fra en betragtning om, at det er en metode til at skabe forandring, udvikling og kvalitet i det daglige arbejde. Vores intentioner med supervision er at deltagerne får mulighed for at genskabe eller fundamentere ny mening, glæde og handlemuligheder i arbejdslivet.

Som tommelfinger regel kan man som medarbejder, team eller leder overveje følgende når man ønsker at påbegynde supervision:

  1. Er jeg indstillet på og optaget af, at udvikle min faglige praksis med de arbejdsmæssige problemstillinger der måtte være?
  2. Er jeg indstillet på, som deltager i supervision, at forholde mig undersøgende og udforskende?
  3. Er jeg indstillet og opmærksom på at de emner og tematikker, jeg bringer ind i supervisionen, skal være mine egne arbejdsmæssige problem stillinger?

St-ationen udbyder to typer af supervision: Narrativ og systemisk supervision

Narrativ Supervision

I narrativ supervision arbejdes der med en eksternaliserende tilgang, dette ud fra fortællingen om at “det er problemet der er problemet, ikke personen”.
 

Læs mere her

Systemisk Supervision

Supervision kan fra et systemisk perspektiv betragtes som en dialogbaseret samtale mellem en supervisor og en supervisand.
 

Læs mere her

Proces­forløb

St-ationen udbyder forskellige typer af procesforløb. Indholdet bliver afstemt efter det generelle behov der er i institutionen eller organisationen.

Læs mere her